۱۳۹۶/۱۲/۲۶

اگر انحراف ستون فقرات قبل از سن بلوغ درمان نشود،فرصت را برای درمان از دست خواهیم داد.اسکولیوز به انحراف جانبی ستون فقرات گفته می شود که عدم درمان انحراف ستون فقرات به موقع آن منجر به بروز مشکلاتی در نخاع و ریشه اعصاب می شود. انحراف ساختار استخوانی نقص عصبی به وجود می آورد.

۱۳۹۶/۱۲/۲۶

بیماری دژنراتیو دیسک، عبارت‌ است ‌از تخریب و تضعیف یک یا چند دیسک‌های بین‌مهره‌ای ستون‌فقرات. بیماری دژنراتیو دیسک درواقع بیماری مرتبـط با سن و یـک «بیماری پیری» است اما صدمات و جراحات کمر نیز می‌تواند باعث به ‌وجود آمدن این وضعیت شود

۱۳۹۶/۱۲/۲۶

اسکولیوز به معنای انحراف جانبی ستون مهره است. وقتی ستون فقرات را از جلو نگاه میکنیم به صورت یک خط صاف عمودی دیده میشود و وقتی این خط، قوسی شکل میشود به آن اسکولیوز میگویند.

۱۳۹۶/۱۲/۲۶

تومور مغزی یک تودهٔ غیرطبیعی در مغز است که بنا به ماهیت سلول‌های تشکیل دهنده، می‌تواند خوش‌خیم یا بدخیم باشد. تومور مغزی به عبارت دیگر نوعی نئوپلاسم داخل‌جمجمه‌ای سخت و تو پُر،یا یک تومور (رشد غیرطبیعی سلولی)، در داخل مغز یا کانال مرکزی نخاع است.

داده ای یافت نشد.